Bir ifade aracı olarak “Temsil”

Fotoğraflar : Gökçe Nur Avcı

Ressam Halil Akdeniz, Özdemir Altan, Devrim Erbil, Balkan Naci İslimyeli, Hüsamettin Koçan, Tülin Onat, Süleyman Saim Tekcan ve heykeltıraş Meriç Hızal‘ın eserleri, F Sanat Galeri’de başlayan “Temsil” isimli sergide buluştu.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Hülya Düzenli, “Sergimizin başlığını oluşturan ‘Temsil’ sanatın özellikle resim sanatının en çok konuşulan kavramlarından biridir ve genellikle ‘bir ifade aracı olarak’ karşımıza çıkar. Temsil, bir şeyin, bir durumun, bir olgunun yerine bir kimsenin ya da bir topluluğun verdiği yetkiyle davranma ya da bir şeyi belirgin özellikleriyle yansıtmak, simgelemek anlamlarına gelir” dedi.

Sanatın temsil boyutunun tartışılan bir kavram olduğunu söyleyen Düzenli, “Sanat disiplinlerinin hemen hepsi için sanatın tarihi neredeyse temsilin tarihidir. Bu durum, tarihsel süreçte hem farklı düşünce ve kültürlere ait bilgiler hem temsil biçimleri aracılığıyla işaret ettikleri gerçekliklerin yansımasıdır. Bu yansıma doğrudan doğruya görünenin kendisine bağlı değildir. Bugün temsilin kendisi, temsil ettiği şeyler hatta temsil edemedikleri üzerinden de okunan, pek çok göndermeyi bünyesinde barındıran bir kavramdır.” diye konuştu.

Düzenli şunları söyledi :

“Plastik sanatlar alanında temsil “gerçeklik” ile “anlatım” arasında kurulan bağları algılamamıza  aracı olur. Verili bir gerçeklik olan nesne aracılığıyla ortaya konulan betimlemeler, temsilin kendisi olduğu kadar temsil ettiğinin hatta temsil edilenin de kendisidir. Anlatımı ortaya çıkaran imge ya da biçim; doğrudan ya da dolaylı olarak, simgesel olarak, kavramsal katmanlarla dolu soyut bir olgudur. Dolayısıyla temsil kavramı temsil ettiği şey doğrultusunda bir nesneye bağlı olmayabilir. Sanatın zengin dili temsilin birçok biçimde ortaya konulmasına olanak sağlar. Sanatın temsil gücü kadar izleyicinin temsil algısı da bu kavrayışın bir parçasıdır.”

“Temsil edilen kadar belki daha fazlası temsilin nasıl algılanacağına dayalıdır. Artık temsilin sunum biçimleri kadar algı biçimleri de değişmiştir. Katmanlar artmış, kavramsal boyutta gelişmiş ve bireysel algılara dayalı bir nitelik kazanmıştır”

“Temsil’ sergimiz işte bu bağlamda farklı sanatçıların yapıtlarının alt bağlamlarını, temsil edilenleri, yapıtların izleyicilerde oluşturacağı yansımaları yakalamamız içindir. Sergimizde yer alan sanatçılar, kendilerinden aldıkları yetkiyle bizleri temsil etmektedirler. Onlar ortaya koydukları yapıtları, kişisel duruşları ve sanat yolculukları içinde varoluşlarıyla aynı zamanda Türk Resim Sanatı’nın onurlu temsilcileridir.” dedi.

Ressam ve heykeltraş toplam sekiz sanatçının 16 yapıtından oluşan sergi 2 Şubat‘a kadar açık kalacak.

Facebook yorumları

Diğer haberler
X