“Hakikat Anları”

Ankara‘da 1977‘de doğan Özge Koz, Gazi Üniversite Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi‘nden 1999‘da mezunoldu ve aynı yıl İstanbul‘da resim öğretmenliğine başladı. 12 yıl resim öğretmenliği Koz, halen çalışmalarına kendi atölyesinde devam ediyor. Koz, çok sayıda uslararası bienal ve çeşitli karma resim sergilerine katıldı.

Özge Koz‘un kişisel resim sergisi “Hakikat Anları“, 10 Eylül‘e kadar MAJİ Gallery & Decorist‘de görülebilir.

”Hakikat Anları”

Gerçeği anlıyamaz ama yorumlayabilirsiniz.

Sezdiğiniz dünyanın karanlıkları içine tutulan fener, zihninizdeki sekansları algılatır. İnsanın yaşamsal dokusu ile evren arasındaki ince bağlar, birbirine denk olmanın görüngüsünü bize sunar. Bu görüngü anları (diğer ifadesiyle hakikatin karşılığı) izlenimler (kısa süre görülebilen anlar) sunar.

Ultrason dokuları ve rahim, fener tutulmuş alan imgesinden yola çıkan sanatçı. Hakikatlerin eş değerlerine projeksiyon tutulmuş “anlar”, izlenimler olduğunu söyler.

Massignon’ın “Müslüman şarkta, zaman yoktur anlar vardır” sözü ile çalışması arasında bağ kuran sanatçı, Tanpınar’ın “zaman, ne büsbütün içinde ne de büsbütün dışında olabildiğimiz yekpare geniş bir an, parçalanmaz bir akıştır” yaklaşımını benimser.

“Nokta”nın “nun”a doğru evrilmenin peşinde, rengi noktalarına ve harekete geçirmeye yönelik çağdaş bir arzu duyar. Yakaladığı anların “şeyler” arasında, gergin ve titreşimli muazzam zincir, yakınlık ipi, hakikatin manevi temsili, aynası olduğunu söyler.

“Gökyüzü boşluk karşısında ne ise karanlığa tutulan ışık, fener gibi sanatta hakikate tutulan ışık, onun soyut hali, sezilişidir”
Özge Koz

“İnsan vücudu, her zaman bir evren atlasının mümkün yarısı, bölünmez cevher “monad”ları onunla kurduğu yakınlıklarıdır”

Özge Koz

Facebook yorumları

Diğer haberler
X