İlke Meltem Kara’dan “Absürt Statü”

İlke Meltem Kara'nın foto gravürlerden oluşan ilk kişisel sergisi Derinlikler Sanat Merkezi’nde açıldı.

İlke Meltem Kara, ‘‘Absürt Statü’’ ismini vermiş olduğu foto gravürlerinden oluşan ilk kişisel sergisini Derinlikler Sanat Merkezi’nde açtı.

Absürt Statü, çevremizi kuşatan nesnelerle anlam dünyasına yaptığımız gezintinin bireysel hazzı, belki de düş dünyasında yolculuğa çıkmamıza izin vermesindendir. Bazen olmadık nesnelerin yan yana gelmeleri hayali imgeler ve bilinçdışında türeyen garip yabancı duyumlar yaratır. Kimi zaman bunlar bilincimizde hızla değişen anlamlara neden olarak, gerçeklikle bağını koparmış, birbirine dönüşen sanrılara neden olurlar.
İlke Meltem Kara Foto gravürlerinde kullandığı kolaj tekniğiyle arşivlediği kimi soyut, kimisi figüratif olan imgeleri düşsel mekanlarda yan yana getirerek algı dünyamızı sarsmayı amaçlamaktadır. Gravürlerinde imgeler bir kadraj oluşturacak şeklide değil, çerçevenin sınırlarını belirsizleştirerek izleyicinin düş dünyasını harekete geçirmeye zorlar.

Kompozisyonlarında rastgele yan yana gelmiş gibi duran imgeler şaşırtıcı çağrışımlar oluşturacak şekilde kurgulanmıştır. Yüzeyde sonsuz bir boşluk yanılsaması yaratan kompozisyon düşsel mekanları çağrıştırır. İmgelerin bir kısmı birbirine dönüşüyor, hareket ediyorken, bazıları ise bu duruma tam bir karşıtlık oluşturan donuklukta bu devinimin içinde asılı kalmış halde, absürt statü oluşturuyor.

5 Mayıs 2018 tarihine kadar açık kalacak sergide, 21 foto gravür baskı resim ve 10 orijinal kolaj yer alıyor.

İlke Meltem Kara kimdir?

1979 yılında Samsun‘da doğdu. 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim – iş Bölümü‘nden 2001 yılında mezun oldu. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı‘nda yüksek lisansını tamamladı. Kara, lisans eğitimi sırasında öğrendiği özgün baskı sanatını, foto gravür tekniğiyle sürdürüyor. Değişik teknikleri foto gravürle harmanlayarak özgün eserler üretiyor. Çalışmalarında kendi çektiği fotoğrafların yanı sıra eski fotoğraflar, çizdiği desenler ve dokular ağırlıklı olarak yer alıyor.

Facebook yorumları

Diğer haberler