Sebahattin Alaca’dan “Neredesin?”

MAJİ Luxury Art Gallery & Event’de 30 Mart 2019’a kadar devam edecek serginin açılışında Yahşi Baraz da hazır bulundu.

Sebahattin Alaca, yeni sergisi “Neredesin?”i şu satırlarla anlattı :

İnsan, sorgulayan bir varlık olarak kendisiyle ve yaşadığı evrenle ilgili sorulara cevap arar. Hep var olan, özü arayışı kendi içerisinde bir dinamik yaratır. İçselleştirdiği dinamik; doğayla, başka benlerle ve Tanrı ile bir bütünlük ve bağlantı oluşturur.

İçinde yaşadığı zamanda sahip olduğu kimlik ne olursa olsun çevresindekilerle ortak bir dil oluşturur. Bu dil kendi çevresiyle sağladığı uyum kuralını beraberinde getirir. Bu kurallar bütünü, yaşayan mekân içerisinde olmak, kendi strüktür anlayışını oluşturur. Mekânla sarmalanması, düşsel insan görüntüsü, beden kavramını ortaya koyar. Hiç durmaksızın yenilenir. Hep içerisinde olan, ama kendisinin içinde olamadığı ve hissedemediği duyguları sabit kalır.

Şu anda, burada yaşayan bu yolculukta neredesin?

Obje, mekân ve beden konusuna dikkat çeken, bunları farklı yönleriyle ele alan sanatçı; içinde bulunduğu kültürün etkisi altında kalmış yaşayan insan bedenini, en doğal hareketlerini bile ortak normlardan kurtarmaya çalışır. Birbirleriyle uyum sürekliliği olan parçaları birleştirir. İnsanın bedene bürünmesi, cisimleşmesi doğayla olan bütünlüğünü referans vererek dış dünya ve içsel olana göndermeler yapar. Kullandığı obje, bazen bir zemin, bazen de bir dayanak olarak kompozisyonlarını oluşturur. Bununla birlikte topluma ve bugüne dair olanı çağdaş resim sanatı içinde dışavurumcu tarzda işleri bir araya getirir. Bu eylemi içsel ve dışsal anlamda ürettiği işler içinde tüm plastik deneyimlerini birleştirince izleyicileri daha yakından bakmaya davet eder.

Facebook yorumları

Diğer haberler
X